Spoedeisende hulp

Verwijzers
Er doen zich altijd situaties voor die een snellere aanpak vereisen. Hevige pijn of een trauma kunnen van dien aard zijn dat de normale, weg van consult, niet gevolgd kan worden. U kunt dan telefonisch een patiënt snel inplannen.

Wij houden iedere dag een gedeelte van de agenda vrij om dit soort calamiteiten het hoofd te kunnen bieden. U kunt ons dan bellen op nummer 020 670 2052.

Voor patiënten zonder tandarts:
Neem contact op met de Verwijspraktijk op nummer 020 670 2052

Contact: Verwijspraktijk Amsterdam Zuid
Pieter Baststraat 21
1071 TV Amsterdam
Tel.: 020 670 2052
E-mail: info@verwijspraktijk-amsterdam-zuid.nl