Implantologie

Introductie

Het verlies van tanden of kiezen kan het gevolg zijn van diverse oorzaken. Al met al is het een zeer vervelende en vaak traumatiserende gebeurtenis. Ook de locatie, waar het element verloren gaat, is van groot belang. Er zijn verschillende mogelijkheden om een gat in een tandenrij te herstellen. Het vervelende is dat de keuze vaak valt op het maken van een brug. Er moeten dan elementen omslepen worden die de brug moeten dragen. Als deze elementen nog gaaf zijn is het om slijpen niet wenselijk. Dan is een solitair implantaat de uitkomst.

In de gevallen dat er bijna geen tanden of kiezen meer zijn om daar een brug op te maken, gaat het streven naar het maken van een kunstgebit of gedeeltelijke/partiële kunstvoorziening. Het probleem met deze voorzieningen is dat er gezocht moet worden naar ankerpunten om ze aan vast te zetten. Het grootste probleem bij het totale kunstgebit is dat het niet vast zit. De beste oplossing is dan om in de kaak enkele implantaten te zetten zodat het gebit veel beter vast zit en er ook minder botafbraak is. Een bijkomend en vervelend verschijnsel van een kunstgebit.

Implantaten toepassingen

Implantaten

Implantaten worden gemaakt van titanium. Ze worden waar mogelijk in het kaakbot geplaatst. Het zorgt voor de basis van kroon en brugwerk en worden zeer succesvol toegepast bij kunstgebitten (klik gebit).
Het grote voordeel bij vervanging van enkele tanden of kiezen is dat de omringende elementen op hun plaats blijven en niet migreren en dat botafbraak wordt voorkomen.
Bij gebruik van een kunstgebit is het tegengaan van botafbraak nog belangrijker en zorgen implantaten voor het goed vastzitten van het kunstgebit. Het voorkomen van botafbraak is gewenst om de vorm en daardoor uitstraling van het gezicht te bewaren. De implantaten worden zeer goed door het lichaam geaccepteerd. Het slagingspercentage is 96% waardoor dit een zeer betrouwbaar alternatief is.

Toepassing van implantaten.

Een implantaat kan pas worden geplaatst als het bot is volgroeid. Verder zijn er weinig beperkingen en kunnen implantaten tot op hoge leeftijd worden geplaatst. Er komen steeds meer mogelijkheden voor het plaatsen van implantaten. Het verlies van tanden en kiezen is niet alleen maar het gevolg van ouderdom.
Elementen kunnen ook verloren gaan door ongelukken. Dit gebeurd vaak bij sporters of valpartijen. Verder zie je steeds vaker dat er wordt besloten tot verwijdering van een tand of kies omdat de zenuwbehandeling maar niet tot rust komt. Ook het verruimen van de mogelijkheden voor vergoedingen van verzekeringsmaatschappijen zorgt voor een makkelijker gebruik van implantaten. Met een goede mondhygiëne gaat een implantaat vele jaren mee.

U heeft voor een implantaat gekozen, wat nu?

De beslissing om een implantaat te nemen wordt geheel door uzelf genomen. Om tot een goede beslissing te komen, geven wij u informatie over de behandeling en de kosten. Samen met de implantoloog kunt u de behandeling bespreken en hij zal u het nodige advies geven.

Het Consult
Op het eerste bezoek zal de implantoloog de gegevens van de doorverwijzend behandelaar met u bespreken. Hij stelt u vragen over uw gezondheid en luistert naar uw wensen. Indien nodig zullen er röntgen foto’s worden gemaakt om de dikte en conditie van het kaakbot te beoordelen. Hij zal bepalen welke en hoeveel implantaten er nodig zijn. Ook zal hij bekijken of er een bot opbouw nodig zal zijn. Dit is nodig als er teveel kaakbot verdwenen is en er niet genoeg bot is om een implantaat te plaatsen. Uiteindelijk zal hij alle gegevens in een behandelplan en begroting verwerken. Deze begroting krijgt u mee naar huis. Hier kunt u in alle rust de informatie bekijken en zo nodig kunt u uw verzekeraar vragen welke kosten die zij voor hun rekening nemen.

De Behandeling
Tijdens uw consult, zal de implantoloog de behandeling met u doornemen. De duur van de behandeling hangt af van het aantal implantaten dat wordt geplaatst. Ook het aanbrengen van een bot opbouw neemt extra tijd in beslag.

Plaatsing van het implantaat
Het tandvlees wordt van het kaakbot geschoven en vervolgens wordt er een gaatje in het bot gemaakt. In dit gaatje wordt het implantaat geschroefd. Deze behandeling is doorgaans weinig belastend. Wel kan er een beetje zwelling optreden maar deze verdwijnt na enkele dagen. Er is weinig napijn. Indien nodig krijgt u een pijnstiller mee naar huis. Het tandvlees wordt weer over het implantaat geschoven. Het implantaat krijgt nu de tijd om in het bot vast te groeien. Dit duurt 3 tot 4 maanden. In deze periode wordt het implantaat niet gebruikt. Eventueel wordt er op verzoek een nood voorziening geplaatst door de implantoloog. Zijn behandeling zit er nu op en u wordt nu terug verwezen naar uw tandarts om verdere behandeling te ondergaan. Uw tandarts zal een afspraak met u maken om de superstructuur te maken. Hieronder vallen kronen, bruggen en overkappings prothese.
In sommige gevallen is het zelfs mogelijk om direct een implantaat te plaatsen en te belasten, dus te voorzien van een opbouw. Dit kunt u het beste overleggen met de implantoloog.

Indien de verwijzend tandarts liever geen supra structuur maakt, dan kan de implantoloog dit doen.

Contra indicatie voor implantaten.

Mondhygiëne
Hoewel implantaten en kronen niet verloren gaan door gaatjes, is verlies wel degelijk mogelijk. Bij een slechte mondhygiëne kunnen, net als bij natuurlijke tanden en kiezen, ontstekingen ontstaan. Deze kunnen uiteindelijk tot verlies leiden van het implantaat.

Roken
Roken is een negatief gegeven voor het plaatsen van implantaten. De rook vervuilt het plaatsingsgebied en de wond genezing verslechterd. Een slechte doorbloeding kan leiden tot het niet vastgroeien van het implantaat in het bot.

Medicijn gebruik
Patiënten met diabetes en hartafwijkingen krijgen diverse medicijnen toegediend die een goede wondgenezing in de weg kunnen staan. Echter met een goed contact tussen implantoloog en behandelend tandarts is het plaatsen van implantaten goed mogelijk.

Problemen met implantaten.

Ondanks het succespercentage van 96%, kan er altijd iets mis gaan. Het is altijd mogelijk dat een implantaat niet wil vast hechten in het bot. De mogelijkheid is dan om het te verwijderen en het te vervangen voor een dikker dan wel langer implantaat. Belangrijk blijft een goede mondhygiëne, het voorkomt allerlei vervelende ontstekingen.

Patiënten zullen tijdens de behandeling niet veel voelen. Een goede verdoving zal zorgen voor de afwezigheid van pijn. Wel is het raadzaam om, als de verdoving uitwerkt, wat pijnstillers te nemen. Ook zullen gemiddeld 2 op de 10 patiënten last krijgen van zwelling en blauwe plekken. Dit ongemak zal binnen 1 tot 2 weken verdwenen zijn.

Wij kunnen een aanvraag voor u doen bij uw verzekeringsmaatschappij om te zien wat zij voor u kunnen doen en wat zij vergoeden.

Meer informatie:
Patiëntenbrochure Camlog, Comfort en esthetiek met tandvervangende implantaten (PDF)
Patiëntenbrochure Dent-Med materials, Sterk bot voor een mooi en gezond gebit (PDF)

Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI)
Kijk voor meer informatie over implantaten op de website van NVOI (Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie).